Informacja o zmianie dokumentów: Ogólne Warunki Sprzedaży i Regulamin Platformy B2B.

Informujemy, że w dniu 22 marca 2021r. zostały zmienione Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) i Regulamin Platformy B2B. Zmiany polegają na połączeniu OWS i Regulaminu B2B w jeden wspólny dokument OWS.

Najważniejsze zmiany merytoryczne dotyczą:
1. Określeniu Kupującego jako osoby fizycznej lub prawnej, prowadzącej aktywnie działalność gospodarczą w branży instalacyjnej, budowlanej lub handlowej, której zakupy mają charakter zawodowy w celu dalszej odsprzedaży.
2. Ograniczeniu prawa zwrotu towaru przy zakupach konsumenckich poprzez rezygnację z obsługi tego typu transakcji dodatkowo przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które to nabyły do tego prawa z dniem 01.01.2021r.
3. Wprowadzeniu możliwości usuwania nieaktywnych Kont na B2B, do których Kupujący nie logował się powyżej 12 miesięcy.

Zmiany OWS uzasadnione są rozwojem Platformy B2B oraz zmianami prawnymi, które nastąpiły po 1 stycznia 2021r.

Kupujący, który nie akceptuje zmian w OWS, nie może być klientem Wenteo sp. z o.o., lub musi się liczyć z ograniczeniem praw konsumenckich, jeśli będzie się kiedyś na takie powoływał.
Administrator danych osobowych – Wenteo sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zapewnia realizację praw podmiotów z tytułu ochrony danych osobowych przez cały okres trwania umów sprzedaży, zgodnie z Polityką Prywatności.

Do pobrania
Ogólne Warunki Sprzedaży