Rejestracja w platformie B2B Wenteo

Na platformie B2B WENTEO prowadzimy sprzedaż tylko dla firm aktywnie działających w branży HVACR, PV i budowlanej, głównie dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, pomp ciepła i fotowoltaiki. Rejestrując się otrzymasz ekstra warunki handlowe, oraz dostęp do wszystkich produktów, narzędzi, promocji i możliwość robienia zakupów przez internet. Przy zakupach na platformie B2B zapewniamy codzienny, darmowy transport w strefie +150 km od Ostrowa Wielkopolskiego, w tym do Poznania, Wrocławia i Łodzi. Rejestracji firmy możesz dokonać jeśli jesteś osobą do tego upoważnioną. Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Jeśli spełniasz ww warunki i chcesz rozwijać swój biznes razem z nami, złóż wniosek o rejestrację. Zapraszamy!
regulamin

Regulamin Platformy B2B Wenteo

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży za pośrednictwem internetowej Platformy B2B wenteo.pl/b2b/

2. Platforma B2B prowadzona jest przez Wenteo Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 62, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000404390, NIP: 6222779553, REGON: 301987602, o kapitale zakładowym 400.000 PLN.

3. Klientami Platformy mogą być wyłącznie osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w branży HVACR (ang.Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration), PV (ang. Photovoltaic) i ogólnobudowlanej. Wenteo nie prowadzi sprzedaży detalicznej. W imieniu osób prawnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Platformy mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

4. Każdy korzystający z Platformy B2B zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania oraz do ścisłego przestrzegania postanowień Regulaminu. Ponadto każdy Klient zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób mogący naruszyć dobra osobiste innych podmiotów oraz zamieszczania lub rozpowszechniania za pośrednictwem Platformy treści wulgarnych, nieprawdziwych lub mogących naruszać dobra osobiste, prawo lub inny uzasadniony interes właściciela Platformy lub osób trzecich. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy w celu prowadzenia przez korzystającego działalności komercyjnej lub takiej, która naruszałaby interes Sprzedawcy. 

5. Do pełnego korzystania z usług Platformy Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego spełniającego co najmniej następujące kryteria:

 • dostęp do łącza internetowego,
 • przeglądarka internetowa, która powinna akceptować pliki "cookie”,
 • przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript.

6. Terminy użyte w regulaminie Platformy B2B Wenteo oznaczają:

 • Sprzedający lub Wenteo – Wenteo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Grunwaldzkiej 62, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 0000404390, posiadającą REGON 301987602, NIP: 6222779553, kapitał zakładowy: 400.000 PLN;
 • Kupujący lub Klient – Klientami Platformy B2B mogą być wyłącznie osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w branży HVACR (ang. Heating, Ventilation, Air Conditioning, Refrigeration), PV (ang. Photovoltaic) i ogólnobudowlanej. Wenteo nie prowadzi sprzedaży detalicznej;
 • Strony – Sprzedający i Kupujący;
 • Produkty – wszelkie Produkty znajdujące się w bieżącej ofercie handlowej Platformy B2B, których wygląd, cechy i właściwości podane są w opisie produktu;
 • Zamówienie – wyrażenie woli dokonania zakupu przez Kupującego skierowane do Sprzedającego poprzez wysłanie formularza z zamówieniem na Platformie B2B, w którym ustalony zostaje przedmiot Umowy;
 • Rozładunek – usługa polegająca na zdjęciu Produktów z auta dostawczego bezpośrednio na poziom ziemi i przeniesienie na odległość do 3m od auta dostawczego;
 • Produkt ciężki – Produkt o wadze powyżej 30kg;
 • Produkt ponadgabarytowy – Produkt o długości boku powyżej 2mb;
 • Umowa – porozumienie zawierane przez Strony, celem dokonania odpowiednio zakupu/sprzedaży, w wyniku potwierdzenia Zamówienia;
 • Dostawa – udostępnienie zamówionych Produktów Kupującemu na wcześniej uzgodnionych warunkach;
 • Promocja – sprzedaż Produktu oznaczonego jako „Promocja” dokonywana jest wg niestandardowych cen lub innych warunków sprzedaży. Promocyjna sprzedaż towarów realizowana jest w oznaczonym okresie według kolejności dokonania zamówień na te produkty i obowiązuje aż do zakończenia okresu trwania promocji, lub wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży;
 • Cena – cena Produktu oznaczona w jego opisie. Wszystkie ceny Produktu oferowanego poprzez Platformę podawane są w złotych polskich i w wartościach netto.

II. Zamówienia

1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez Klientów posiadających swoje indywidualne konto na stronie wenteo.pl/b2b/.

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Platformy na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3. Utworzenie Indywidualnego Konta Klienta następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie wenteo.pl/b2b/.

4. W formularzu Klient powinien wskazać następujące dane: 

a) nazwę firmy, 

b) adres siedziby, 

c) numer NIP,

d) imię, nazwisko osoby kontaktowej,

e) numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego,

f) adres e-mail.

5. Niezwłocznie po każdej zmianie danych, Klient powinien dokonać ich aktualizacji. Po zmianie danych przez Klienta jego Opiekun Handlowy dokonuje ich weryfikacji i akceptacji w ciągu 24 godzin.

6. Za pomocą Indywidualnego Konta Klienta (o którym mowa w pkt 1-3 powyżej), Klient ma możliwość:

- przeglądać Koszyki Zamówień,

- sprawdzać status oraz historię zamówień,

- zgłaszać reklamacje.

7. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono.

8. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

9. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności: 

a) umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów i określenie jego ilości,

b) potwierdzenie/ ewentualna zmiana danych Klienta,

c) dokonanie wyboru miejsca dostawy,

d) dokonanie wyboru sposobu transportu, 

e) akceptacja regulaminu, 

f) potwierdzenie złożenia zamówienia.

10. W przypadku wystąpienia niejasności, co do treści złożonego zamówienia dotyczących (w szczególności danych Klienta, danych towaru, dostępności towaru), Sprzedawca skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, o czym zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedawcy bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji.

12. Prezentowane przez Sprzedawcę w ramach Platformy Produkty, oznaczone Ceną nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, w szczególności prezentacja Produktów w ramach Platformy nie jest jednoznaczna z dostępnością Produktów w odpowiedniej, do ewentualnych składanych Zamówień ilości w magazynie Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń ilościowych, lub wartościowych Produktów udostępnianych do złożenia Zamówienia. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę zakupu Produktu oferowanego przez Sprzedawcę.

13. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 3 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na Produkty aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie Klienta. W takim wypadku przed potwierdzeniem Zamówienia Sprzedawca poinformuje Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient utrzymuje swoje Zamówienie.

14. O terminie realizacji Zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji Zamówienia (telefonicznej bądź poprzez pocztę elektroniczną), która odbywa się w ciągu 24 godzin (w dni robocze) od momentu złożenia zamówienia.

 

III. Metody płatności

1. Klient, składając zamówienie może wybrać następujące metody płatności: 

a) przelew bankowy z odroczoną płatnością (jeśli posiada nadany limit kupiecki),

b) przedpłata na konto Sprzedawcy (wysyłka po zaksięgowaniu przelewu).

 

IV. Transport

1. Dostawy Produktów realizowane są wyłącznie na terenie kraju.

2. Istnieją następujące sposoby dostaw: 

a) Dostawa bez Rozładunku (standard),

b) Dostawa z Rozładunkiem (opcja – wymaga uzgodnienia),

c) odbiór własny w magazynie nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim,

d) odbiór własny w magazynie nr 2 w Koninie,

e) odbiór własny w magazynie nr 3 w Lesznie.

3. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku).

4. Wszystkie przesyłki wysyłane do Klienta są odpowiednio zapakowane i ubezpieczone.

5. Zamówienia realizowane są w kolejności ich napływania oraz dostępności Produktów na stanie magazynowym.

6. Wenteo organizuje codzienne trasy transportowe w strefie o promieniu do 150km od Ostrowa Wielkopolskiego. Koszt transportu w Strefie Codziennych Dostaw uzgadniany jest indywidualnie i wynosi nie więcej niż alternatywny koszt tej samej przesyłki firmą kurierską. Koszt przesyłek kurierskich wynosi: paczka do 30 kg – 22zł netto, paleta – 150zł netto.

7. Dostawy Produktów zamówionych poprzez platformę B2B w strefie o promieniu do 150km od Ostrowa Wielkopolskiego o wartości powyżej 5000zł netto realizowane są BEZPŁATNIE.

8. Koszt transportu autem dostawczym o wymiarach 5,0x2,2x2,3m i o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T, w przypadku indywidualnej Dostawy na terenie całej Polski, w dowolnym terminie, wynosi 1,80zł/km, liczony w dwie strony od Ostrowa Wielkopolskiego.

9. Wenteo dostarcza własnym lub wynajętym transportem różne Produkty, w tym Produkty ciężkie o wadze powyżej 30kg i ponadgabarytowe o długości powyżej 2mb i nie posiada możliwości samodzielnego rozładunku auta dostawczego przez kierowcę. Kupujący odpowiada za rozładunek zamówionych Produktów ciężkich i ponadgabarytowych z auta dostawczego. Wenteo informuje Kupującego o dacie i przybliżonej godzinie Dostawy. W przypadku braku możliwości rozładunku z winy Kupującego, transport zostanie wycofany na jego koszt.

10. Kupujący na wyraźne życzenie może zamówić Dostawę Produktów ciężkich i ponadgabarytowych wraz z Rozładunkiem. W takim przypadku Wenteo złoży ofertę na transport z Rozładunkiem. Koszt takiej usługi Strony uzgodnią indywidualnie.

 

V. Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu Zamówienia, wyborze formy płatności oraz transportu przez Klienta, Sprzedawca prześle na Indywidualne Konto Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia przez Klienta wraz z potwierdzeniem wybranej formy transportu oraz całkowitego kosztu Zamówienia brutto.

2. W terminie nieprzekraczającym 24 godzin roboczych Klient otrzyma informację, przesłaną na Indywidualne Konto Klienta oraz w razie konieczności informację telefoniczną dotyczącą: 

a) zakresu, w jakim może zostać zrealizowane złożone przez Klienta Zamówienie, 

b) terminu realizacji Zamówienia wraz z transportem,

c) fakturę pro-forma, jeśli formą płatności jest przedpłata.

3. Informacja potwierdzająca możliwość zrealizowania Zamówienia wraz z transportem w całości, stanowi przyjęcie Oferty Klienta przez Sprzedawcę i zawarcie Umowy Sprzedaży.

4. Informacja wskazująca na brak możliwości zrealizowania całości Zamówienia lub transportu, zgodnie z Ofertą Klienta, będzie skutkowała wskazaniem przez Sprzedawcę możliwego zakresu realizacji Zamówienia Klienta i realizacji transportu. Potwierdzenie przez Klienta wskazanych warunków będzie stanowiło przyjęcie Oferty Sprzedawcy przez Klienta i zawarcie Umowy Sprzedaży.

5. Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 11.00 będą realizowane jeszcze tego samego dnia. W tym samym dniu zamówiony towar zostanie wysłany kurierem lub zostanie przygotowany do dostawy, która nastąpi w kolejnym dniu roboczym, lub innym uzgodnionym z klientem

 

VI. Reklamacje

1. Przyczyną reklamacji towaru może być w szczególności:

- niezgodność towaru z treścią zamówienia,

- jego wada techniczna lub uszkodzenie.

2. Zgłoszenia reklamacyjne wraz z wymaganymi dokumentami można składać za pośrednictwem Indywidualnego Konta Klienta za pomocą znajdującego się tam formularza reklamacyjnego, bądź w formie mailowej lub pisemnej.

3. Zgłoszenie musi zawierać:

a) dane osoby kontaktowej Klienta,

b) nazwę reklamowanego produktu wraz z numerem seryjnym,

c) numer zamówienia, datę dostawy, nr faktury/WZ,

d) opis odchylenia (rozbieżność jakościowa lub ilościowa).

4. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać niezwłocznie po otrzymaniu dostawy, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty przyjęcia przesyłki. Sprzedawca dokonuje rejestracji reklamacji wg daty wpływu pisma.

5. W ciągu 14 dni od daty wpływu kompletnej reklamacji Klient zostanie poinformowany w formie elektronicznej o tym czy reklamacja została uznana i o sposobie jej załatwienia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży towarów za pośrednictwem Platformy zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Dane udostępniane Sprzedawcy są przez niego wykorzystywane wyłącznie w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Klient ma w każdej chwili prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania wykreślenia ich z bazy. Przekazane Sprzedawcy dane służą wyłącznie wewnętrznym celom Sprzedawcy związanym z przeprowadzaniem transakcji kupna-sprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.

POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

ZGODA NA OTRZYMYWANIE INFORMACJI E-MAIL

Jeżeli chciałby Pan/Pani otrzymywać informacje o nowych produktach, promocjach i szkoleniach

organizowanych przez Wenteo Sp. z o.o. prosimy o wyrażenie poniższej zgody:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz. 1204 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych osobowych w celu ofertowego kontaktu za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w celach marketingowych, promocyjnych i reklamowych przez Administratora Wenteo Sp. z o.o.

Wyrażam zgodę dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności o prawie dostępu do treści swoich danych możliwości ich poprawiania, a także zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem danych osobowych jest Wenteo Sp. z o.o. Oznacza to, że Wenteo Sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie, aby dane osobowe były przetwarzane w prawidłowy sposób i zgodnie z obowiązującymi przepisami. We wszelkich sprawach związanych z ochroną lub przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: b2b@wenteo.pl lub pisemnie na adres: Wenteo Sp. z o.o. , w kopercie z oznaczeniem: „Do wiadomości: Zespół ds. Ochrony Danych Osobowych".

Wenteo Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 62
63-400 Ostrów Wielkopolski
KRS: 0000404390
NIP: 6222779553
REGON: 301987602

Powrót