Producent skalnej wełny mineralnej i dostawca produktów, systemów i rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej, akustyki i bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych. Oferta ROCKWOOL to płyty, maty, otuliny mające zastosowanie w budownictwie, a także w wentylacji i ogrzewnictwie. Produkty ze skalnej wełny mineralnej są doskonałą izolacją cieplną o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, przy tym są niepalne, zwiększają odporność ogniową przegród oraz poprawiają akustykę instalacji.

Do pobrania
Cennik 2021