Tym razem już od 1 kwietnia startuje nasz program lojalnościowy AKCJA KLIMATYZACJA. Zasady pozostają niezmienne – kupuj dowolne klimatyzatory, zbieraj punkty i wymieniaj na nagrody. Wszystko w myśl zasady: WYBIERAJ. MIESZAJ. ŁĄCZ. KUPUJ. SPRAWDZAJ. KORZYSTAJ.  Szczegóły w regulaminie.

Warunki Uczestnictwa i przebiegu promocji

1. Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie “AKCJA KLIMATYZACJA” połączonej z PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM jest firma SOLAR PLUS Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 62, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 1. Czas trwania Promocji obejmuje okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.
 2. Promocja przeznaczona jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą (firmy instalacyjne), które w okresie promocyjnym dokonają zakupów KLIMATYZATORÓW dowolnej marki dostępnej w ofercie SOLAR PLUS na łączną kwotę minimum 10 000 zł netto.
 3. W celu wzięcia udziału w Promocji Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupu urządzeń na łączną kwotę minimum 10 000 zł netto.
 4. Wydana na zakup urządzeń kwota 1000 zł netto przelicza się na 1 punkt w programie lojalnościowym.
 5. Po zebraniu odpowiedniej liczby punktów, uczestnik promocji może dokonać wyboru nagrody z Katalogu Nagród.
 6. Uczestnik promocji może otrzymać więcej niż 1 nagrodę z Katalogu Nagród, jeśli zebrana ilość punktów pozwala na wybór więcej niż 1 nagrody.
 7. Punkty naliczone zostaną po zakończeniu trwania promocji, a informacja o nich zostanie przekazana przez Opiekuna Handlowego nie później niż do 30 września 2020 r.
 8. Warunkiem naliczenia punktów za zakupione urządzenia jest opłacenie faktur za produkty biorące udział w promocji, najpóźniej do dnia 30 września. Ponadto, uczestnik nie może posiadać żadnych innych faktur po przekroczeniu terminu płatności.
 9. Uczestnik po wybraniu nagrody za uzyskane punkty jest zobowiązany do poinformowania o tym swojego Opiekuna Handlowego do 10 października 2020 r.
 10. Wybrane nagrody wydane zostaną w miejscu zakupu lub zostaną przesłane kurierem, nie później niż do 30 października 2020 r.
 11. Wydanie nagrody nastąpi na podstawie faktury VAT i zostanie obciążone kwotą 1zł.
 12. W przypadku chęci zwrotu zakupionego towaru objętego promocją – nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 13. Udział w promocji „Akcja KLIMATYZACJA” nie wyklucza brania udziału w innych promocjach organizowanych w tym samym czasie bezpośrednio przez producentów urządzeń.
 14. Pełny regulamin Promocji dostępny jest także w siedzibie i oddziałach firmy SOLAR PLUS Sp. z o.o., a także w Katalogu Nagród programu lojalnościowego “AKCJA KLIMATYZACJA”. 


KATALOG NAGRÓD zostanie opublikowany już wkrótce!